Despre noi

Asociația SOMATO a fost fondată la 18 februarie 1999, având statut de organizație obștească.

Organizația activează în domeniul sănătății mintale și promovează o atitudine tolerantă față de persoanele cu probleme de sănătate mintală și reabilitarea psihologică și socială a acestor persoane.

Slogan: Echitate. Armonie. Echilibru

Asociația SOMATO derulează următoarele programe/servicii/activități prioritare:


Programe dezvoltate de Asociația SOMATO

Servicii și politici de sănătate mintală. Asociația pledează activ la transferul accentului de la polul spitalicesc la cel din comunitate ce ține de prestarea serviciilor de sănătatea mintală. Contribuie activ în domeniul creării serviciilor de sănătate mintală comunitare și implementarea ultimelor metodologii factologice din domeniu. În acest sens au fost create mai multe Centre Comunitare de Sănătate Mintală. „Centrul Comunitar de Sănătate Mintală” din Bălți. În 2004, instituția a dobândit statut de instituție publică medico-socială de stat, fiind un model de servicii inclus în Reforma din domeniu din Republica Moldova; „Centrul Comunitar de Sănătate Mintală” din Ungheni a început să funcționeze din iunie 2007, fiind transformat într-o subdiviziune a Spitalului Raional Ungheni cu finanțare de la Compania de Asigurări Obligatorii în Medicină;

Din februarie 2007 este implementat proiectul care își propune crearea în două spitale de psihiatrie din Bălți și Orhei, precum și trei centre comunitare din Chișinău, Bălți, Ungheni a serviciului adițional, ce se include în reabilitarea psihosocială a bolnavilor psihici — ergoterapia și terapia ocupațională. 

↑ Sus


Asociația realizează diverse studii și evaluări calitative și cantitative în domeniu serviciilor de sănătate mintală. Acestea se referă la calitatea serviciilor; accesul la serviciile medicale generale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală; a nivelului de stigma în comunitate privind persoanele cu probleme de sănătate mintală; a organizațiilor de stat și neguvernamentale prestatoare de servicii pentru persoane cu probleme de sănătate mintală.

↑ Sus


Reprezentanții Asociației SOMATO sunt incluși în grupuri de lucru ale Ministerului Sănătății și alte ministere interesate pentru elaborarea politicilor de sănătate mintală; elaborarea „pașapoartelor” raioanelor privind asistența psihiatrică; elaborarea regulamentelor și mecanismelor de finanțare a serviciilor noi incluse în sistemul de sănătate mintală din Republica Moldova.

↑ Sus


Protejarea drepturilor omului a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Asociația pledează mult pentru echitate și acces egal a tuturor persoanelor cu probleme de sănătate mintală, implementează diverse proiecte pentru familiarizarea persoanelor și a comunității asupra documentelor fundamentale ce țin de Drepturile umane, și în special Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

↑ Sus


Sensibilizare și Informarea societății în domeniul sănătății mintale. Activitățile sunt realizate prin intermediul diverselor instrumente advocacy: mese rotunde, dezbateri, ateliere de lucru cu diferiți profesioniști și beneficiari, realizarea de emisiuni TV și radio, elaborarea materialelor promoționale, efectuarea sondajelor axate sănătatea mintală. 

↑ Sus


Asociația promovează diverse activități de instruire în domeniul sănătății mintale, reabilitării psihosociale, advocacy, drepturile omului, serviciilor comunitare de sănătate mintală ș.a. A editat mai multe publicații, printre care ghidul „Cum să organizăm o campanie antistigma”; patru cărți de buzunar „Îngrijirea în boli mintale”, „Stigma și sănătatea mintală”, „Prevenirea în boli mintale”, „Aspecte legislative ce țin de sănătatea mintală”, „Atlasul serviciilor de sănătate mintală din Moldova”, un șir de buletine tematice etc. 

↑ Sus