„Vino cu mine, școala e și pentru tine!” – campanie

„Vino cu mine, școala e și pentru tine!” – campanie

Campania de promovare şi mobilizare privind incluziunea educaţională „Vino cu mine, şcoala e şi pentru tine!” a fost lansată în vederea susţinerii Programului naţional de promovare a educaţiei incluzive pentru perioada 2011-2020, aprobat de Guvernul de la Chișinău acum doi ani.
Campania își propune să promoveze avantajele incluziunii educaţionale, precum şi să sensibilizeze opinia publică privind dreptul copiilor de a avea şanse egale la educaţie.
UNICEF Moldova şi Ministerul Educaţiei îşi propun ca mesajele campaniei de promovare a educaţiei incluzive să ajungă în fiecare clasă din ţară. În cadrul campaniei vor fi difuzate materiale video şi audio.

Vor fi distribuite postere, organizate seminare şi grupuri de discuţii în vederea promovării dialogului la nivel naţional şi local cu privire la importanţa, avantajele incluziunii şi crearea unui mediu favorabil în şcoli.

Conform Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive, toţi copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vârstă, de apartenenţa religioasă, starea de sănătate, de caracteristicile de învăţare, de antecedente penale au dreptul la condiţii egale pentru o educaţie de calitate.

În Republica Moldova există mai mult de 16 mii de copii cu dizabilităţi, conform datelor statistice naţionale, dintre care aproape 3500 în vârstă de până la șapte ani. Numărul copiilor cu diferite grade de incapacitate psihofizică (invalizi), cu vârsta de până la 16 ani a crescut de la 12,2 mii în anul 1995 până la 12,5 mii în 2008.

1 mai, 2013