Proiect de descentralizare a serviciilor sociale

Proiect de descentralizare a serviciilor sociale

La Chişinău, a fost lansat proiectul „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”.
Proiectul, în valoare de peste 273 mii de euro, este finanțat de Uniunea Europeană fiind implementat de Asociația Keystone Moldova. Proiectul prevede dezvoltarea serviciului social Echipă Mobilă în raioanele Sângerei, Făleşti, Ungheni, Anenii Noi şi Dubăsari. Se estimează că, anual, circa 100 copii cu dizabilități şi familiile acestora  vor beneficia de asistenţă şi suport la domiciliu din partea Echipelor Mobile. În cadrul proiectului, de asemenea, vor fi derulate activități menite să schimbe atitudinea societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi şi să promoveze drepturile acestora.

Echipa Mobilă este un serviciu care oferă asistență socială la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor din localităţi izolate, cu acces limitat la servicii specializate. Serviciile prestate de Echipa Mobilă include asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare, instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc.

Serviciul Echipa Mobilă a fost dezvoltat cu susținerea „Keystone Moldova” în raioanele Ialoveni, Hânceşti, Orhei, Soroca, Edineţ, Teleneşti, Leova, precum și în municipiile Chişinău şi Bălţi.

24 ianuarie, 2013