Conferința națională „Ziua bolilor rare” a avut loc la Chișinău

Conferința națională „Ziua bolilor rare” a avut loc la Chișinău

Conferința națională „Ziua Bolilor rare 2019”, a fost organizată de Societatea de Pediatrie din R. Moldova în contextul Zilei Internaționale a Bolilor rare.

Reprezentanții SPNPPC, Larisa Boronin și Andrei Eșanu au prezentat rapoarte de analiză a situației persoanelor cu boli rare din țara noastră, cercetare realizată sub conducerea președintelui SPNPPC, conf. univ., dr. șt. med. Jana Chihai.

Partenerii conferinței, Asociația „SOS Autism”, reprezentată de Aliona Dumitraș-Gorincioi, au expus prezentarea „Diferențe și asemănări între autism și boli genetice rare”.

Prezentările au generat discuții aprinse privind necesitatea în Moldova a unor teste genetice, care ar stabili, dacă copilul are TSA sau o boală genetică rară.

3 martie, 2019