Asociația „SOMATO” va crea o rețea de experți în drepturile persoanelor cu dizbilități psiho-sociale

Asociația „SOMATO” va crea o rețea de experți în drepturile persoanelor cu dizbilități psiho-sociale

Asociația SOMATO, organizație ce activează în domeniul sănătății mintale timp de mai bine de 18 ani, va crea o rețea de experți în drepturile persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale.

În acest scop, Asociația SOMATO va derula un proiect, susținut financiar de Ambasada Finlandei la București. Proiectul a fost lansat la 1 iulie a.c. și urmează să se finalizeze la 1 mai 2018.

Proiectul urmărește formarea unei rețele ce va număra 12 lideri și experți din rândul persoanelor cu dizabilități psihosociale sau intelectuale. La finalul proiectului, aceștia vor fi capabili să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale; să se implice și să sprijine autoritățile în elaborarea și promovarea unor acte legislative; să dezvolte bune practici pentru persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale.

Managerul proiectului, Andrei Eșanu spune că pe durata celor zece luni de derulare a proiectului vor fi organizate conferințe, activități de instruire și de promovare a Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, activități de advocacy la nivel de autorități centrale. Vor fi elaborate și publicate materiale promoționale și de instruire pentru beneficiarii proiectului.

„Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 12 utilizatori din patru servicii-pilot instruiți ca experți, care vor forma rețeaua propriu-zisă, și 240 persoane cu dizabilități psihosociale și intelectuale din diferite servicii comunitare de sănătate mintală care vor fi implicate în sesiunile de informare”, spune Andrei Eșanu.

În cadrul proiectului și al activităților de instruire va fi promovat conceptul de suport „De la egal-la-egal” și va fi pus accentul pe formarea abilităților de comunicare. O altă activitate prioritară din proiect va fi cea de advocacy și dialog politic cu exponenții autorităților centrale și locale.

Partenerii proiectului „Nimic pentru noi fără noi: crearea unei rețele de experți în drepturile persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale”, derulat de Asociația SOMATO sunt Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului; IP Trimbos Moldova; Centrele Comunitare de Sănătate Mintală din Soroca, Orhei, Cimișlia și Cahul.

5 iulie, 2017