A finalizat proiectul transfrontalier în domeniul sănătătii mintale

A finalizat proiectul transfrontalier în domeniul sănătătii mintale

Aproximativ 200 de elevi din mun. Bălți și raionul Fălești, dar și 17 cadre didactice de aici și-au îmbunătățit  și aprofundat cunoștințele în ce privește sănătatea mintală, grație unui proiect transfrontalier derulat de asociații de specialitate din R. Moldova și România (Asociaţia SOMATO din Bălţi, Asociaţia „Alianţa Între Generaţii” din Făleşti (RM); Asociaţia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală din Iaşi şi Asociaţia HELICOMED (România).
Este vorba de proiectul „Iniţiative de cooperare transfrontalieră privind sănătatea mintală a adolescenţilor din zona de graniţă România-Republica Moldova”, ajuns la final de derulare și care și-a propus să contribuie la dezvoltarea şi promovarea sănătăţii mintale a adolescenţilor şi tinerii din zona de graniţă România-R.M. Astfel, 1250 de tineri cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani din zona transfrontalieră au participat la acţiuni de informare şi instruire. De asemenea, printre beneficiarii proiectului au fost şi 60 de profesori, 20 medici şcolari, zece asistenţi medicali şcolari, zece psihologi şcolari, 20 de ONG-uri cu activităţi în domeniul social şi al sănătății mintale.

În cadrul proiectului, partenerii au realizat un studiu de evaluare al gradului de informare al elevilor și profesorilor din mun. Bălţi şi raionul Făleşti cu privire la sănătatea mintală, precum și o cercetare la finalul proiectului, determinându-se astfel impactului calitativ al programului.

Asociația SOMATO din Bălți și Asociaţia PARTENER GIDL şi HELICOMED din România – parteneri de proiect –  au editat trei broşuri în domeniul sănătăţii mintale – „SMADOgen”, „SMADOplus”, „SMADOfort”. Acestea au fost utilizate ca material didactic în cadrul activităţilor educaţionale şi de informare din proiect.

Proiectul a fost lansat 21 aprilie 2011, în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, finanţat de UE. Proiectul vizează judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui (România), şi municipiul Bălţi, raioanele Făleşti, Edineţ, Ungheni şi Leova (RM).

Valoarea totală a proiectului de cooperare transfrontalieră privind sănătatea mintală a adolescenţilor din zona de graniţă România-Republica Moldova” este de aproximativ 166 mii de euro, dintre care circa 149 mii de euro sunt fonduri nerambursabile oferite de UE.

18 februarie, 2013